Táto tiráž bola naposledy aktualizovaná 8. február 2023.

Vlastníkom týchto webových stránok je:

BRAAAP s.r.o. spoločnosť s ručením obmedzeným
J. Murgaša 46
971 01 Prievidza
Slovensko
E -mail: evil.paaarb@liam
Telefónne číslo: +421908763973

Právny zástupca (zástupcovia) BRAAAP s.r.o. spoločnosť s ručením obmedzeným:

Jaroslav Minich

1. Základný

1.1 Sme zaregistrovaní v Obchodný register Okresného súdu Trenčín pod licenciou alebo registračným číslom:

oddiel: Sro, vložka č. 38908/R

1.2 V súlade s nariadením o online riešení spotrebiteľských sporov (nariadenie o RSO):

Radi by sme vás informovali o možnosti spotrebiteľov podávať sťažnosti na platforme Európskej komisie pre riešenie sporov online, ktorú nájdete na nasledujúcej adrese URL: ec.europa.eu/odr

Sme ochotní alebo povinní zúčastniť sa postupov riešenia sporov pred spotrebiteľskou arbitrážnou radou.